KUD Sloga Cirih

K.U.D SLOGA CIRIH JE OSNOVAN 1968 GODINE KAO SEKCIJA TADAšNJEG KLUBA GRAđANA JUGOSLAVIJE U šVAJCARSKOJ.

OSNOVNI CILJ KUD SLOGE JESTE I OSTAO ODRŽAVANJE I PRENOŠENJE FOLKLORNE TRADICIJE SRBIJE I PRENOŠENJE NA GENERACIJE KOJE ŽIVE U I OKO CIRIHA.KROZ NEGOVANJE KULTURNE TRADICIJE I FOLKLORA KUD SLOGA VEZUJE DECU I OMLADINU ZA MATICU UZ OBAVEZNO EDUKOVANJE VREDNOSTI NAŠIH KULTURA I OBIČAJA.

DANAS KUD SLOGA BROJI OKO 150 IGRAČA U RAZNIM ANSAMBLIMA I AGIRA SAMOSTALNO KAO RAVNOPRAVNO DRUŠTVO POKUŠAVAJUĆI DA SA ŠTO VEĆIM BROJEM OSTVARE NAVEDENE CILJEVE..
Adresa prostorija: Bodenacker 25 8046 Zürich
Web stranica: www.slogacirih.ch
 
Upravni odbor:
Angelina Pilipović – Predsednik
Aleksandar Ivanović – Potpredsednik
Željko Zdravković – Blagajnik
Deana Kačavenda – član uprave
Željko Petrović – član uprave
Robert Ilić – ćlan uprave
Aleksandar Marić – član uprave
 
Nasi ansambli:
 
Cicibani —> 5-8 godina
Umetnički rukovodilac: Ana Živković
 
Dečiji ansambl —> 9-11 godina
Umetnički rukovodioci: Tijana Đurić & Kristina Trajković
 
Srednji ansambl —> 12-15 godina
Umetnički rukovodioci: Anka Medojević & Milan Anđelić
 
Prvi ansambl —> 16-35 godina
Umetnički rukovodilac: Slobodan Stojković
 
Ansambl Veterani —> 35-99 godina
Umetnički rukovodilac: Aleksandar Ivanović

KUD Sloga Zürich
Bodenacker 25 8046 Zürich