ani-abrasevic

Ani Abrašević CH

„Abrašević – CH“- Ansambl srpskih igara i pesama

Kao ogranak jednog od starih društava Srbijie, KUD-a “Abrašević” Srbije, srpski ansambl igara i pesama “Abrašević – CH” osnovan je 2008. godine. Nako samo godinu dana rada društvo postaje samostalno. Društvo trenutno broji 40 igrača i muzičara, koji su takođe i članovi drugih društava….
Njihova ideologija nije takmičarskog duha i ako su veliki broj njihovih članova nosioci najvišljih nagrada. Oni hoće da usavrše igru, pomažu svim ansamblima u Švajcarskoj i da pokažu da Srbija može u Švajcarskoj da bude složna i da je obogati umetničkim duhom!

Naravno, i za njih važi još uvek pravilo „Svaki početak je težak“, ali zahvaljujući velikim angažmanom svakog pojedinog člana i prijateljima širom sveta sa ponosom se zovu “Abrašević – CH. Tek su na početku jedne jedinstvene vizije, ali su uporni, čvrsti i odlučni u očuvanju pesme i igre, jer žele da dostignu umetničku veličinu.

Naše društvo slavi Svetog Trifuna 14tog Februara.

Adresa: Winkelried Landstrasse 36, 5430 Wettingen
Predsednik: Nenad Milenković,
Tel: 079 830 60 20
Email: nenad.milenkovic@generali.com
Potpredsednik: Marija Blagojević
Tel: 079 735 71 62
Direktor ansambla: Zvezdan Đurić 
Umetnički Rukovodioci 1. ansambla:
Vlado Milenković
Tel: 079 253 47 22
Sara Milenković
Tel: 079 214 53 61
Jovana Milinković
Tel: 076 390 45 66
Umetnički Rukovodilac Dečijeg ansambla:
Violeta Zurić
Tel:  0763227687

Ani Abrasevic CH
Winkelried Landstrasse 36, 5430 Wettingen