KUD Karađorđe Bern

Kulturno umetničko društvo „Karađorđe“ Bern osnovano je 1994 godine kao sekcija Jugoslovenske (danas Srpske) dopunske škole. Nakon godinu dana rada društvo postaje samostalno.

Od prvog dana osnivanja društvo „Karađorđe“ i svi njegovi članovi imali su zajednički cilj: da kroz lepotu igre i pesme neguju i prikažu srpsku tradiciju i kulturu u Švajcarskoj. Kulturno umetničko društvo „Karađorđe“ je godinama među uspešnim i zapaženim društvima u Dijaspori. Mnogobrojni nastupi, učestvovanja na smotrama, osvojene nagrade i priznanja potvrda su kvaliteta rada ovoga društva.

„Karađorđe“ danas broji 90 aktivnih članova podeljenih u 4 kategorije:
– Juniorski ansambl
– Omladinski ansambl
– Prvi ansambl
– Veteranski ansambl

Bogatim repertoarom igara i pesama, iz različitih krajeva Srbije, društvo je potvrdilo da je dobar čuvar i ambasador narodne tradicionalne umetnosti. Cilj umetnosti kojom se bavimo je brisanje granica i razlika u jeziku, veri, kulturi među ljudima. Tu sliku upotpunjuje raznolikost i šarenilo tradicionalnih kostima koje posedujemo. Našu bogatu kolekciju čine originalni primerci stari više od 100 godina. Naše društvo neguje prijateljske odnose sa društvima , kako u Švajcarskoj, tako i van nje. Od 1997 godine gaji pobratimski odnos sa drustvom « Železničar » iz Kraljeva, kao i sa folklornim ansamblom « Era »iz Užica. Organizuju se međusobne posete, druženja i zajednički nastupi.

Adresa: Waldeckweg 4,  3353 Münchenbuchsee
Webseit: www.karadjordje.ch
Predsednik: Molorad Beljić
Mob. 076 424 44 68
Menadžer: Miloš Milić
Mob. 076 583 10 91
Sekretar: Sandra Katić
Tel. 079 863 69 49
Blagajnik: Biljana Maksimović
Mob. 076 466 25 21
Umetnički rukovodilac juniora:
Milorad Beljić  Mob. 076 424 44 68
Umetnički rukovodilac prvog ansambla i ekonom:
Marina Beljić   Mob. 076 564 56 52

KUD Karađorđe Bern
Waldeckweg 4 3353
Münchenbuchsee