KUD RAS Luzern

KUD“RAS“ Luecern osnovan je 12.02.2006 godine koji je kao takav jedan od najmlađih u švajcarskoj.

Kulturno umetničko društvo „RAS“ dobilo je ime po sinonimu vezanom za nastanak prve Srpske Države u današnjem Ras-u. Od osnivanja pa do danas ,mnoge generacije mladih ljudi koji su prošli kroz ovo kulturno umetničko društvo zavoleli su igre,pesme običaje svoje matice Srbije. Osnovni cilj rada ovog društva je da današnju omladinu izvede na pravi put,očuvanje tradicije kulture,svog porekla,svojih običaja kao i upoznavanje drugih naroda i njihove kulture.

U svom sadašnjem sastavu imamo oko 110 aktivnih članova od 4 do 23 godine i oko 100 pasivnih članova. Društvo je do sada nastupalo više puta na dečijoj smotri, četiri puta su bili prvaci Švajcarske dečije smotre i jednon Evropske u Beču. Izvođački sastav nastupao je na više smotri Švajcarskih kao i Evropski smotri i nosilac zlatnih, srebrenih plaketa, pohvalnica i pehara. Osnivači kulturnog umetničkog društva „RAS“ zaslužni su još od osnivanja sadašnji predsednik kluba“RAS“ gospodin Nerandžić Milider kaoi pojedini članovi uprave.

Adresa kluba:Rengglochstrasse 19 6012 Obernau
Predsednik:Milider Nerandžić
Tel. 079 938 962 02
Email: m.nerandzic@windowslive.com
Podpredsednik: Đukić Slaviša
Tel: 076 428 54 09
Podpredsenik: Sveto Petrović
Tel: 079 474 15 43
Sekretar: Slavoljub Filipović
Tel: 079 638 33 83
Emeil: slavoljub.filipovic@fisus.ch
Blagajnik: Dragan Rasević
Tel: 076 431 40
Umetnički rukovodilac prvog i srednjeg ansanbla:
Mirko Nerandžić   Tel: 076 579 29
Zamenik: Miljan Nerandžić   Tel:  076 398 84 99
Umetnički rukovodilac dečijeg ansanbla:
Valentina Jakovljević   Tel: 076 421 06 43
Pripremni ansanbal: Nikola Stefanović
Stručni saradnik RAS-a: Zvezdan Đurić
Tel: + 381 69 658 876

KUD RAS Luzern
Rengglochstrasse 19
6012 Obernau