KUD Sloga Cirih

K.U.D SLOGA CIRIH JE OSNOVAN 1968 GODINE KAO SEKCIJA TADAšNJEG KLUBA GRAđANA JUGOSLAVIJE U šVAJCARSKOJ.

OSNOVNI CILJ KUD SLOGE JESTE I OSTAO ODRŽAVANJE I PRENOŠENJE FOLKLORNE TRADICIJE SRBIJE I PRENOŠENJE NA GENERACIJE KOJE ŽIVE U I OKO CIRIHA.KROZ NEGOVANJE KULTURNE TRADICIJE I FOLKLORA KUD SLOGA VEZUJE DECU I OMLADINU ZA MATICU UZ OBAVEZNO EDUKOVANJE VREDNOSTI NAŠIH KULTURA I OBIČAJA.

DANAS KUD SLOGA BROJI OKO 150 IGRAČA U RAZNIM ANSAMBLIMA I AGIRA SAMOSTALNO KAO RAVNOPRAVNO DRUŠTVO POKUŠAVAJUĆI DA SA ŠTO VEĆIM BROJEM OSTVARE NAVEDENE CILJEVE..
Adresa prostorija: Bodenacker 25 8046 Zürich
Web stranica: www.slogacirih.ch
 
Upravni odbor:
Željko Petrović – Predsednik
Tel: +41 76 340 61 15
Aleksandra Stefanovic – Blagajnik
Tel: +41 76 570 80 34
Vesna Jovovic – član uprave
Tel: +41 76 579 39 46
Marina Zdravkovic –  član uprave
Tel: +41 76 489 82 22
Radomir Ratković – član uprave
Tel: +41 79 316 43 56
 
Nasi ansambli:
 
Cicibani —> 5-8 godina
Umetnički rukovodilac: Danijela Lukić & Aleksandar Đokić
Dečiji ansambl —> 9-11 godina
Umetnički rukovodioci: Tijana Đurić & Natalija Ivanović
 
Srednji ansambl —> 12-15 godina
Umetnički rukovodioci: Kristina Trajković
 
Prvi ansambl —> 16-35 godina
Umetnički rukovodilac: Slobodan Stojković
 
Ansambl Veterani —> 35-99 godina
Umetnički rukovodilac: Dušan Petković

KUD Sloga Zürich
Bodenacker 25 8046 Zürich