KUD Zlatnik Vevey (VD)

DOBRO DOšLI U K.U.D. ZLATNIK VEVEY..

Petočlana grupa ozbiljnih rukovodilaca uspela je da uspostavi saradnju sa maticom iz Srbije K.U.D. IMT. NOVI BEOGRAD. Uz pomoć koregrafa Zorana Katića i asistenta Dejana… Sa velikim zadovoljstvom napravili i prvu koregrafiju. Igre su sa područja planine Miroča. K.U.D. ZLATNIK trenutno broji 62 članova i sastavljen je od tri generacije uzrasta od 5 do 50 godina. Prijem članova je neograničen pa zato i imamo i primamo nove članove.

Sva treniranja – narodno rečeno probe se održavaju u Clarensu blizu Montreux, u prostorijama fiskulturne sale škole “Clarens-Gare“ i prostorije crkve u Clarens.

Adresa:Rue de l’Ancien Stand 1 1820 Montreuxx
Predsednik : Tučev Aleksandar ,
Mob ; 079 401 28 46
Sekretar : Predrag Savić ,
Mob : 078/884.82.84
Blagajnik : Simić Nena ,
Mob: 076 562 55 96

Umetnički rukovodilac : Miloš Vulović ,

Srbija, Vesna Jović
Mob : 076 530 91 29
Muzički rukovodilac : Marko Popović,
Mob: 076 756 71 02
Menadžer : Jović Ivica,
Mob: 079 285 91 29

KUD Zlatnik Vevey
Mayor-Vautier 38
1815 Clarens