Prijava na smotru je završena.

Prijava na smotru SFŠ 2023

PROGRAM : (redosled izvođenja)

1.

2.

3.

4.

Koreografija 

Nazivi igara

Ne zaboravite! Obavezno ponesite sa sobom potpisan dokument koji ste dobili od autora koreografija ili nosioca autorskog prava.Muzička pratnja/orkestar

Muzički orkestar