SFD Homolje Gossau

Daleko od naše domovine nismo zaboravili da deo naše kulture i dalje održavamo. Naša muzika i folklor ulepšavaju našu tradicionalnu kulturu. Time pokušavamo da i našoj deci prenesemo lepotu i tradiciju naših predaka, da se nebi u budućnosti, u našoj domovini previše nepoznatim osećali. Iz tog razloga je SFD “Homolje Gossau” 1996 god. osnovan.

Ime društva je nastalo po tome, što su većina članova iz tih predela Srbije. Na samom početku SFD Homolje Gossau je sačinjavalo 9 igrača; 6 devojaka i 3 momka. U tadašnje vreme su nam za probe ustupali svoje prostorije: “Hotel Bahnhof, Gossau” i kasnije firma “Una Gips, Winkeln”. Interes za našom tradicionalnom kulturom se vremenom proširio, tako da danas klub “Homolje- Gossau” ima 66 igrača, u starosti od 4- 23 godina. U međuvremenu smo u Švajcarskoj kao i u Evropi učestvovali na raznim takmičenjima: 1997 godine je starija grupa “Homolje- Gossau” osvojila 3. mesto na Folkloriadi Švajcarske i time se kvalifikovala za Evropsku smotru u “Malmö” (Švedska). Srednja Grupa je 1999. godine osvojila 2. i 2000 god. 1. mesto na Švajcarskoj Folkloriadi. 2001 godine je najstarija grupa osvojila 2. mesto na Švajcarskoj Folkloriadi i tako se kvalifikovala za Evropsku smotru u “Parizu”.

Negujući izvorno narodno stvaralaštvo u više raznovrsnih ansambala, “Homolje” je postao prepoznatljiv u kulturno- umetničkom životu našeg naroda u Švajcarskoj. Svojim bogatim programima i izvanrednim izvođačima pripada samom vrhu kulturno- umetničkih društava u Švajcarskoj. Tokom plodne dugogodišnje aktivnosti “Homolje” je nastupalo na mnogim ovdašnjim proslavama i raznim smotrama Srpskog folklora i time bio misionar narodnog i sveukupnog kulturno – umetničkog stvaralaštva, prikazajući našu izvornu baštinu. Veličina jednog naroda se, pre svega, meri kulturnim nasleđem koje taj narod poseduje.Pod kulturnim nasleđem podrazumevamo običaje, muziku, igru i pesmu. Sam nastanak ovih segmenata je neimenovan za svako društvo, jer ljudsko biće, po svojoj prirodi, i bez obzira na kakve prepreke nailazilo ima stalnu potrebu za stvaralaštvom. Na taj način čovek ostavlja svoj trag u vremenu dajući dokaz kasnijim generacijama o svom postojanju.

Adresa: Kräzernstr.71 9015 Winkeln
Webseit: www.homolje-gossau.ch
Mail: info@homolje-gossau.ch
Predsednik: Bojan Fusuljević
Tel: +41 76 585 85 05
Mail: bojan.f@hotmail.com
Podpredsednik: Mile Tiosavljević
Tel: +41 76 443 59 84
Mail: milepazarac@gmx.ch
Sekretarica: Silvija Pavlović
Tel: +41 78 638 83 75
Mail: silvi.pav@hotmail.com
Blagajnik: Boja Bogdanović
Tel: +41 78 914 46 04
Mail: bojan.b.74@gmail.com
Koordinator Izvođackog ansambla:
Budimir Nedeljković   Tel: +41 76 816 77 43
Mail: nedeljkovic_budimir@hotmail.com
Koordinator Pripremnog ansambla:
Aleksandra Pavlović   Tel: +41 79 504 57 75
Mail: zlatko77@hotmail.ch
Koordinator Najmlađeg ansambla:
Pavlović  Zoran   Tel: +41 79 503 22 60
Mail: passky_81@hotmail.com
 Referent  za  Nošnju : Nevenka Milić
Tel: +41 76 581 31 33
Mail: nena-milic@hotmail.ch

SFD Homolje Gossau
Kräzernstr.71
9015 Winkeln