SKUD Branko Radičević Lugano

Društvo je osnovano 1995. godine sa ciljem da skupi rasejanu srpsku dijasporu naseljenu u italijanskom kantonu Tićino, u Švajcarskoj.

Vrlo brzo društvu su se pridružili mnogi srbi iz Lugana i regije, nastala je folklorna sekcija koja je se predstavljala na teritoriji cele Švajcarske sa igrama i običajima iz matice. Deca, omladinci, a kasnije ti isti omladinci postavši roditelji, u SKUD-u su uvodili i dovodili njihovu dečicu i tako sve do dan danas, razmenjivajući ljubav prema folkloru iz generacije u generaciju.

Sredinom druge decenije postojanja, društvo je zakasalo ka novim saradnjama i profesionalnijem izvođenju koreografija. Istovremeno su stizali prvi uspesi na Švajcarskim Smotrama, a samim tim i dobri plasmani na Evropskim Smotrama, čiji je vrhunac dostignut u Banja Luci 2014. godine sa osvojenom zlatnom plaketom. Izdvojili bi i zlatne plakete dečijeg ansambla 2009. i 2010. godine na Dečijim Švajcarskim Smotrama Srpskog Folklora. Što se tiče omladinskog ansambla, napomenuli bi treće mesto koje je ovaj ansambl osvojio u Martu ove godine u Dietikonu (ZH) na 20. Švajcarskoj Smotri Srpskog Folklora, i time sebi obezbedili učešće na predstojećoj 20. Evropskoj Smotri Srpskog Folklora, jubilarna smotra koja će se održati u Maju u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Saradnja sa eminentnim imenima srpskog folklora u Srbiji i Evropi, kao što su Ljubomir Mile Vujčin i Milorad Miki Runjo, doprinela je kvalitetan i disciplinovan rezultat koji se može primetiti u svim koreografijama u izvođenju folklornih sekcija.

Trenutno društvo broji preko 300 članova, među kojima su 70 aktivnih igrača dečijeg i omladinskog ansambla.

Adresa :Via Industria 6B 6963 Pregassona-Lugano
Facebook: SKUD Branko Radičević Lugano
Email: aleksandar.jeremic.87@gmail.com
Tel: +41 (0) 79 101 44 54

Predsednik: Aleksandar Jeremić
Potpredsednik: rotaciono (6 meseci): Miloš Dinić
Sekretar: (ad interim): Aleksandar Jeremić
Rukovodilac Omladinskog (Prvog) Ansambla: Vladimir Nikolić
Rukovodilac Dečijeg i Srednjeg Ansambla: Ružica Nikić
Blagajnik: Ivan Marjanović
 Zamenik blagajnika: Stefan Ilić
Revizor blagajnika: Lazar Radivojević
Ostali članovi Upravnog Odbora: Marijana Ilić, Jovan Vulović,
Danijel Jevremović, Sandra Ranisavljević.

SKUD Branko Radičević
Via Industria 6b 6963 Pregassona