SKUD Petar Kočić Solothurn

Srpsko kulturno-umetničko društvo „Petar Kočić“ osnovano je Februara 1997 godine u Soloturnu, kao KUD „Petar Kočić“, sa prvenstvenim ciljem druženja i prenošenja srpske kulture na mlađe generacije.

2003 godine dolazi do ujedinjenja KUD-a „Petar Kočić“ i KUD-a „Opanak“, koji su do tada funkcionisali paralelno i odvojeno, u SKUD „Petar Kočić i Opanak“. Taj događaj je društvu dao nove impulse i poveća-njem broja članova dolazi i do podizanja igračkog nivoa, koji društvu neposredno nakon ujedinjenja, donosi najveće, do sada, ostvarene uspehe. Međutim prvim neuspehom na takmičenju dolazi do velikog povlačenja članova i društvo doživljava veliki pad. Ukratko posle nejvećih uspeha dolaze i najteži trenuci u istoriji društva. Zahvaljujući nekolicini članova i porodica koje su, uprkos teškom udarcu, ostali i započeli tešku borbu za opstanak, društvo je očuvano i početkom 2009-e godine novoimenovano u SKUD „Petar Kočić“. Društvo se već pune tri godine oporavlja, broj članova, ansambala i koreografija raste, tako je sada prvenstveni cilj povratak starog ugleda i igračkog nivoa. Najbolji primeri navedenog napretka su koreografija, koja je trenutno u pripremi, a na kojoj rade isključivo članovi društva i planovi da društvo u budućnosti počne održavati sopstvene koncerte. Društvo danas ima 75 aktivna člana rasporedjena u 4 ansambla, poseduje 8 koreografija za prvi ansambl i 6 koreografija za dečiji ansambl, a novo formirani seniorski ansambl radi na svojoj prvoj koreografiji. Od postojanja do sada kroz društvo je prošlo više od 300 aktivnih članova.

Adresa: KUD-a SKUD Petar Kočić Industriestrasse 6 4562 Biberist
Presednik: Bošković Slaviša
Tel: +41 76 218 85 86
Podpresednik: Zeljković Tomo
Tel: +41 79 632 86 19
Skretarica / Grafičar: Tanasić Nada
Tel:+41 76 320 05 98
Blagajnik: Tanasić Ranko
Tel:+41 79 947 70 80
Predstavnik prvog ansambla: Dragomirović Stefan
Tel:+41 78 749 92 99
Ekonom 1: Lukanović Dragomir
Tel:+41 76 732 01 58
Ekonom 2: Marković Čedo
Tel:+41 78 905 00 77
Ekonom 3: Bijelić Zdravko
Tel:+41 76 754 42 79
Ekonom za prostoriju: Marković Miroslav
Tel:+41 77 207 28 49
Umetnički Rukovodioci dečji Ansambl:
Ana Zeljković, Tel : +41 76 428 50 60
Igor Antonić, Tel: +41 76 573 42 64
Umetnički Rukovodici Pripremnog Ansambla:
Nikola Pucarević, Tel: +41 76 282 04 99
Dičić Milica, Tel: +41 76 321 08 30

Umetnički Rukovodioci Izvođačkog Ansambla:
Marina Botić, Tel: +41 78 784 67 43
Email: marinabotic@msn.com

Rukovodioc pevačke grupe
Marina Botić, Tel: +41 78 784 67 43
Email: marinabotic@msn.com

Zastupnik u SSFŠ :
Zeljković Tomo Tel: +41 79 632 86 19
Email: tomislav.zeljkovic@gmx.ch

.

SKUD SKUD Petar Kočić
Allmendstrasse 10
4512 Bellach