SKUD Petar Kočić Solothurn

Srpsko kulturno-umetničko društvo „Petar Kočić“ osnovano je Februara 1997 godine u Soloturnu, kao KUD „Petar Kočić“, sa prvenstvenim ciljem druženja i prenošenja srpske kulture na mlađe generacije.

2003 godine dolazi do ujedinjenja KUD-a „Petar Kočić“ i KUD-a „Opanak“, koji su do tada funkcionisali paralelno i odvojeno, u SKUD „Petar Kočić i Opanak“. Taj događaj je društvu dao nove impulse i poveća-njem broja članova dolazi i do podizanja igračkog nivoa, koji društvu neposredno nakon ujedinjenja, donosi najveće, do sada, ostvarene uspehe. Međutim prvim neuspehom na takmičenju dolazi do velikog povlačenja članova i društvo doživljava veliki pad. Ukratko posle nejvećih uspeha dolaze i najteži trenuci u istoriji društva. Zahvaljujući nekolicini članova i porodica koje su, uprkos teškom udarcu, ostali i započeli tešku borbu za opstanak, društvo je očuvano i početkom 2009-e godine novoimenovano u SKUD „Petar Kočić“. Društvo se već pune tri godine oporavlja, broj članova, ansambala i koreografija raste, tako je sada prvenstveni cilj povratak starog ugleda i igračkog nivoa. Najbolji primeri navedenog napretka su koreografija, koja je trenutno u pripremi, a na kojoj rade isključivo članovi društva i planovi da društvo u budućnosti počne održavati sopstvene koncerte. Društvo danas ima 75 aktivna člana rasporedjena u 4 ansambla, poseduje 8 koreografija za prvi ansambl i 6 koreografija za dečiji ansambl, a novo formirani seniorski ansambl radi na svojoj prvoj koreografiji. Od postojanja do sada kroz društvo je prošlo više od 300 aktivnih članova.

Adresa: KUD-a SKUD Petar Kočić Industriestrasse 6 4562 Biberist
Presednik: Vasiljević Joco
Tel: 078 704 73 11,
Podpresednik: Marković Miroslav
Tel: 077 207 28 49,
Skretarica: Vidović Smiljka
Tel:078 882 58 51
Umetnički Rukovodioci dečji Ansambl:
Ana Zeljković, Tel : 076 428 50 56,
Igor Antonić, Tel: 076 573 42 64,
Umetnički Rukovodici Pripremnog Ansambla:
Nikola Pucarević, Tel: 076 282 04 99,
Dičić Milica, Tel: 076 321 08 30,

Umetnički Rukovodioci Izvođačkog Ansambla:
Marina Botić, Tel: 078 784 67 43 ,
Email: marinabotic@msn.com
Ana Zeljković Tel: 076 428 50 60 ,
Email:  ana.zeljkovic11@gmail.com.

Umetnički Rukovodioci Veteranskog Ansambla:
Stefan Dragomirović, Tel: 078 749 92 99 ,
Email: dragomirovic_stefan@hotmail.com
Dejan Antonić Tel: 076 428 74 43,
Emailantonic.dejan01@gmail.com

.

SKUD SKUD Petar Kočić
Allmendstrasse 10
4512 Bellach