SKUD Sv. Sava Altstätten

Prošlo je dosta generacija maldih koji su prve korake folklora naučili u našem klubu.

Klub “Sveti Sava” se i u današnjosti trudi i uspeva da održi i očuva tu tradiciju. Trenutno imamo jednog od vodećih trenera i koreografa u okruženju a sve to u želji da mladi nauče deo svoje kulture a takođe i klub “Sveti Sava” i Srbe predstavi u najboljem svetlu. Naravno primamo i nove članove folklorne sekcije tako da zainteresovani roditelji mogu da upišu svoje dete u folklor.

Adresa: Tiefenackerstrasse 49, 9450 Altstätten
Tel. 071 755 42 98
Mail: skksvetisava@gmail.com

Predsednik kluba građana:
Ljubiša Mirić  Tel. 079 293 26 94
Mail: miricljubisa@msn.com

Podpredsednik kluba građana:
Mićo Obrenović  Tel. 079 629 96 60

Referent za kulturu:
Saša Ilić  Tel. 076 577 06 25

Blagajnik: Jadranka Vuković
Tel. 079 831 06 82

SKUD Sv. Sava – Altstätten
Tiefeneckerstr. 49
9450 Altstätten