USLOVi PRIJAVE

Svako odjavljivanje sa seminara kao i hotelskog smeštaja donosi i finansijske posledice. Odjave do 31.07. ne snosite nikakve troškove. Odjavljivanje posle 31.07. snose se troškovi hotelskog smeštaja 50%. Odjavljivanje 14 dana i manje pre održavanje seminara snose se troškovi 80% hotelskog smeštaja i ishranje. Odjavljinje 10 dana i manje pre održavanje seminara snose se troškovi 100% za hotelski smeštaj i ishranu. Obračun dobijate putem E-Maila. Program smotre dobijate putem E-Maila do početka seminara.